പി .ഗോപിനാഥന്‍ പൂമംഗലം സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്

180
Advertisement

പൂമംഗലം:പൂമംഗലം സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ആയി പി .ഗോപിനാഥനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു .എടക്കുളം സ്വദേശി ആണ് .വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി ജോസ് പുന്നാംപറമ്പിലിനേയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

Advertisement