ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് കോളേജിന് സമീപമുള്ള ബസ്റ്റോപ്പ് തകര്‍ച്ചാ ഭീഷണിയില്‍..

160
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് കോളേജിന് സമീപമുള്ള ബസ്റ്റോപ്പ് തകര്‍ച്ചാ ഭീഷണിയില്‍..

Advertisement