പുല്ലൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണബാങ്ക് പൊതു യോഗം മാറ്റിവെച്ചു.

171
Advertisement

പുല്ലൂര്‍ : കനത്തമഴയും, പൊതുയോഗം വേദിയായ പുല്ലൂര്‍ എസ്.എന്‍.ബി.എസ്. എല്‍പി.സ്‌കൂള്‍ ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പാക്കി മാറ്റിയതിനെ തുടര്‍ന്നും, ആഗസ്റ്റ് 11 ഞായറാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന പുല്ലൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണബാങ്ക് പൊതു യോഗം മാറ്റി വെച്ചതായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

Advertisement