കേര കേരളം-സമൃദ്ധ കേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം തെങ്ങിന്‍തൈകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു

187
Advertisement

 

കേര കേരളം-സമൃദ്ധ കേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം പൊറത്തിശ്ശേരി കൃഷിഭവനില്‍ നിന്നും ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിലെ 2,3,4 വാര്‍ഡുകളിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ജൂലൈ 30 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 മുതല്‍ 50% ശതമാനം സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ 3 തെങ്ങിന്‍തൈകള്‍ വീതം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് വാര്‍ഡുകളിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ആഗസ്റ്റ് 1,2 തീയതികളില്‍ തൈകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു വാര്‍ഡില്‍ പരമാവധി 75 തൈകള്‍ മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്യുക, ആവശ്യമുള്ളവര്‍ നികുതി രശീതിയുടെപകര്‍പ്പ് സഹിതം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

 

Advertisement