അവിട്ടത്തൂര്‍ മഠത്തിക്കാട്ടില്‍ രാമന്‍ നായര്‍ (72) നിര്യാതനായി.

237
Advertisement

അവിട്ടത്തൂര്‍ മഠത്തിക്കാട്ടില്‍ രാമന്‍ നായര്‍ (72) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ; രാധാമണി. മകന്‍ ; ഭരത്കൃഷ്ണന്‍ സംസ്‌കാരം വ്യാഴം രാവിലെ 10 ന് അവിട്ടത്തൂര്‍ വീട്ടുവളപ്പില്‍.

Advertisement