ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലേക്ക് ആല്‍മരം വീണു

264
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട : മാപ്രാണത്തെ വാതില്‍മായ ക്ഷേത്രത്തിനു മുകളിലേക്ക് ആല്‍മരം വീണ് ക്ഷേത്രം ഭാഗികമായി നശിച്ചു.

 

Advertisement