പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പാഴായി ഒഴുകുന്നു

311
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട :ഇരിങ്ങാലക്കുട മെറീന ഹോസ്പിറ്റല്‍ വഴിയില്‍ ഗവ.ആശുപത്രി പുറക് വശം പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പാഴായി ഒഴുകുന്നു

 

Advertisement