കോടതി വളപ്പില്‍ മഴകുഴികുത്തി

326
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട കോടതി വളപ്പില്‍ വെള്ളകെട്ടിന് ആശ്വാസമായി മഴകുഴികുത്തി.

Advertisement