വിഷന്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ ഞാറ്റുവേല മഹോത്സവത്തിന്റെ ഞാറുനടീല്‍ മത്സരത്തിനുള്ള കളമൊരുങ്ങി.

266
Advertisement

വിഷന്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ ഞാറ്റുവേല മഹോത്സവത്തിന്റെ
ഞാറുനടീല്‍ മത്സരത്തിനുള്ള കളമൊരുങ്ങി.
സ്ഥലം നടവരമ്പ് ചിറവളവ്. തിയതി. 15.6.19. സമയം. 2 മണി.
മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ 7736000405 ബന്ധപ്പെടുക

 

Advertisement