ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ്. ജോസഫ്‌സ് കോളേജില്‍ നിന്നു വിരമിക്കുന്നവര്‍:

919
Advertisement

1. Dr. Sr. റോസ് ആന്റോ (ഹിന്ദി വകുപ്പുമേധാവി)
2. Dr. N. R. മംഗളാംബാള്‍ ( ഗണിത ശാസ്ത്ര വിഭാഗം മേധാവി)
3. ശ്രീമതി ട്രീസ K. R. (ഭൗതികശാസ്ത്രവകുപ്പുമേധാവി)
4. Dr. Jessy Emmanuel (രസതന്ത്രശാസ്ത്ര വകുപ്പുമേധാവി)
5. ശ്രീമതി. കൊച്ചുറാണി ( ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്)
6. Sr. ജെയ്‌സി മരിയ (സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്)

 

Advertisement