ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ പുതിയ സാരഥികള്‍

548

ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ SHO ആയി ചാര്‍ജ് എടുത്ത എസ് നിസ്സാം ,

ഇരിങ്ങാലക്കുട സബ് ഡിവിഷന്‍ ഡി വൈ എസ് പി ആയി ചാര്‍ജ് എടുത്ത പി സി ഹരിദാസ്

Advertisement