സി.പി.എം വേളൂക്കര ഈസ്റ്റ് ലോക്കല്‍ കമ്മററി സെക്രട്ടറി തൊമ്മാന കടുപ്പശ്ശേരി കെ.കെ മോഹനന്‍ അന്തരിച്ചു.

398
Advertisement

സി.പി.എം വേളൂക്കര ഈസ്റ്റ് ലോക്കല്‍ കമ്മററി സെക്രട്ടറി തൊമ്മാന കടുപ്പശ്ശേരി കെ.കെ മോഹനന്‍ അന്തരിച്ചു.

Advertisement