ബൈപ്പാസില്‍ വീണ്ടും അപകടം -യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍

636

Advertisement