മുപ്പത്തഞ്ച് പൂക്കളോടെ നിശാഗന്ധി പൂവിട്ടു

2139

ആളൂര്‍-ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 19-ാം വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ ചാതേലി ദേവസി ഭാര്യ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ ഭവനത്തില്‍ 35 പൂക്കളോടെ നിശാഗന്ധി പുഷ്പിച്ചു

 

Advertisement