സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളജില്‍ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂയ്ട്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ജൂണ്‍ 14 ന്

674
Advertisement

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട : സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളജില്‍ എച് ഡി എഫ് ഫ്സി ബാങ്ക് നടത്തുന്ന ക്യാമ്പസ് റിക്രൂയ്ട്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ജൂണ്‍ 14 ന് രാവിലെ 9 ന് കോളേജില്‍ നടക്കും. എല്ലാ ബിരുദധാരികള്‍ക്കും റിക്രൂയ്ട്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമില്‍ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് . കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് : 8136839151

 

 

Advertisement