സ്ലാബ് ദേഹത്ത് വീണ് യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു.

997
Advertisement

കോണത്ത് കുന്ന്: സ്ലാബ് വീണ് കോണത്ത്കുന്ന് സ്വദേശി യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു. പുഞ്ചപറമ്പ് ആറ്റാശേരി ശശാങ്കൻ മകൻ വൈശാഖ് 21 വയസ്സ്മരണപെട്ടത്.അമ്മ ഗീത. സഹോദരൻ വിഷ്ണു .സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 9 ന് വീട്ട് വളപ്പിൽ.

Advertisement