ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ മാമ്മോഗ്രാം ഇരിങ്ങാലക്കുട കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിയില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

706
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട: ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ മാമ്മോഗ്രാം, ഓര്‍ത്തോ പാന്റമോഗ്രാം (ഡിജിറ്റല്‍ ഡെന്റല്‍ എക്സ്റേ) ഉദ്ഘാടനം ഇരിങ്ങാലക്കുട കോ – ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റല്‍ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം. പി. ജാക്‌സണ്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.ഡോ. വില്ലി ജോണ്‍ (റേഡിയോളോജിസ്‌റ്, ഇരിങ്ങാലക്കുട കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റല്‍) ഡിജിറ്റല്‍ മാമ്മോഗ്രാമിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച് വിശദീകരിച്ചു. പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച വനിതാ ടെക്‌നിഷ്യന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ സേവനത്തോടെ മിതമായ നിരക്കില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ മാമ്മോഗ്രാം, ഓര്‍ത്തോ പാന്റമോഗ്രാം പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

 

Advertisement