കുടിവെള്ളമില്ലാതെ ജനങ്ങള്‍ സമരത്തിലേയ്ക്ക് : പെപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു.

554

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് പരിസരത്ത് നിന്നും ഠാണാവിലേയ്ക്ക് വരുന്ന റോഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫിസിന് സമീപം കുടിവെള്ള പെപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാകുന്നത്.സമീപത്തേ വീടീന്റെ ഗേറ്റിന് മുന്നില്‍ തന്നേയാണ് പെപ്പ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്.ലക്ഷകണക്കിന് ലിറ്റര്‍ കുടിവെള്ളം കാനയിലുടെ ഒഴുകി പാഴാകുകയാണ്.കുടിവെള്ളം ലഭിയ്ക്കാതെ നിയോജകണമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനവിഭാഗം സമരമാര്‍ഗങ്ങിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുമ്പോള്‍ വാട്ടര്‍ അതോററ്റിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടിവെള്ളം പാഴാക്കല്‍ തുടരുകയാണ്.

Advertisement