തളരുന്ന യുവത്വം…….. തളരാത്ത വാര്‍ദ്ധക്യം…..!: അടിക്കുറിപ്പ്-7 ലെ മത്സരത്തില്‍ റോയ്.പി.ഈനാശു വിജയിയായി.

1390
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട:ശ്രീകൂടല്‍മാണിക്യം ക്ഷേത്രോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡോട്കോം നടത്തിയ അടിക്കുറിപ്പ്-7 ലെ മത്സരത്തില്‍ ‘
തളരുന്ന യുവത്വം…….. തളരാത്ത വാര്‍ദ്ധക്യം…..!’ എന്നു അടിക്കുറിപ്പ് അയച്ച റോയ്.പി.ഈനാശു വിജയിയായി.സമ്മാനങ്ങള്‍ ജൂണില്‍ നടക്കുന്ന ഞാറ്റുവേലമഹോത്സവ വേദിയില്‍ വച്ച് വിതരണം ചെയ്യും.

Advertisement