താണിശ്ശേരിയില്‍ ഗെയില്‍ പദ്ധതിയ്ക്കായി കൊണ്ട് വന്നിട്ട മണ്ണ് അപകട കെണിയൊരുക്കുന്നു

394
Advertisement

താണ്ണിശ്ശേരി : ഗെയില്‍ വാതക പദ്ധതിയ്ക്കായി കൊണ്ട് വന്നിട്ട ചെളിമണ്ണ് പ്രദേശവാസികള്‍ക്ക് ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.താണ്ണിശ്ശേരി കല്ലട ബണ്ട് റോഡില്‍ ടണ്‍ കണക്കിന് ചെളി മണ്ണ് ആണ് അടിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്.സമീപത്തേ വീടുകളിലെ കുട്ടികള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മണ്ണിന് സമീപം കളിക്കുകയും കുട്ടികളിലൊരാള്‍ ചെളിയില്‍ താഴ്ന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നു.യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാനടപടികളും സ്വീകരിക്കാതെയാണ് ഗെയില്‍ അധികൃതര്‍ ഇവിടെ ഇത്രയും അധികം ചെള്ളിമണ്ണ് അടിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്.എത്രയും വേഗം ഈ മണ്ണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നാണ് നാട്ടുക്കാരുടെ ആവശ്യം.

Advertisement