ഫാ.ബെഞ്ജമിന്‍ ചിറയത്തിന് മംഗളാശംസകള്‍

558
Advertisement

ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഊരകം പള്ളി വികാരി ഫാ.ബെഞ്ജമിന്‍ ചിറയത്തിന് മംഗളാശംസകള്‍…

Advertisement