കളിക്കളത്തിലും ക്രൈസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

487
Advertisement

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകള്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബോള്‍ മത്സരത്തില്‍ ക്രൈസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ടീം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.വിദ്യ ഇന്‍സ്റ്റിട്ട്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജിയില്‍ വെച്ചു സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരം ‘പെക്‌സാഗയില്‍’ പത്ത് ടീമുകള്‍ പങ്കെടുത്തു.ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ക്രൈസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും തേജസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി.23-22 ന് ക്രൈസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിജയിച്ചു

Advertisement