കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴസിറ്റി കോര്‍ഫ്‌ബോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്

443
Advertisement

കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴസിറ്റി കോര്‍ഫ്‌ബോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ടീം

Advertisement