കുഷ്ഠരോഗ നിര്‍മാര്‍ജ്ജന വാരം സംഘടിപ്പിച്ചു.

359
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിയില്‍ ലോക കുഷ്ഠരോഗ ദിനത്തോടുബദ്ധിച്ച് ഒരാഴ്ച്ച നീണ്ട് നിന്ന കുഷ്ഠരോഗ നിര്‍മാര്‍ജ്ജന യഞ്ജം സംഘടിപ്പിച്ചു.ആസുപത്രിയില്‍ എത്തിചേരുന്ന രോഗികള്‍,കിടപ്പ് രോഗികള്‍,സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ത്വക്ക് രോഗ വിദഗ്ദന്‍ ഡോ.രാജേഷ് എസ് നമ്പീശന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കുഷ്ഠരോഗത്തേ കുറിച്ച് ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.കുഷ്ഠരോഗ നിര്‍മാര്‍ജ്ജന വാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിയുടെയും കലി റസിഡന്‍സ് അസോസിയേന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പൊറിത്തിശ്ശേരിയില്‍ കുഷ്ഠരോഗ നിര്‍മാര്‍ജ്ജനത്തേ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു.മാര്‍ക്കറ്റിംങ്ങ് മാനേജര്‍ ആന്‍ജോ ജോസ് നേതൃത്വം നല്‍കി.

Advertisement