കുണ്ടായില്‍ ശ്രി അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രോത്സവം സമാപിച്ചു

524
Advertisement

കരുവന്നൂര്‍ : കരുവന്നൂര്‍ കുണ്ടായില്‍ ശ്രീ അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ രണ്ട് ദിവസമായി നടന്നിരുന്ന ഉത്സവം സമാപിച്ചു.മുത്തപ്പന്‍,മുത്തി,ഭഗവതി,വിഷ്ണുമായ എന്നി ദേവതമാര്‍ക്ക് കളംപാട്ടും തോറ്റവും നടന്നു.എഴുന്നള്ളിപ്പ്,ഗുരുതി,അന്നദാനം,വര്‍ണ്ണമഴ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Advertisement