കൊല്ലാടി ഷഷ്ഠി : ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

688
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട: എസ് എൻ ബീ എസ് സമാജം വക വിശ്വനാഥപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഷഷ്ഠി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ പോലീസ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. പ്രദേശിക കാവടികൾ റോഡിൽ എത്തുന്ന രാവിലെ 10 മുതലാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം .ചാലക്കുടി ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്തേയ്ക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പുല്ലൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അവിട്ടത്തൂർ കൊറ്റനെല്ലൂർ വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ വഴി തിരിഞ്ഞ് പോകണം. തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട കാട്ടൂർ ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പേകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ പുല്ലൂർ എസ് എച്ച് ആശുപത്രി കഴിഞ്ഞ് മുല്ലകാട് ,ഗാന്ധിഗ്രാം ,വഴി തിരിഞ്ഞ് പോക്കണം .ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്ന് ചാലക്കുടിയ്ക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ സുരു ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട് തീരീക്ക് ഗാന്ധിഗ്രാം പുല്ലൂർ അമ്പല നട വഴി പോകണം. തൃശൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേയ്ക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാട്ടുങ്ങച്ചിറയിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ,ബസ് സ്റ്റാന്റ് ,ടൗൺ ഹാൾ റോഡുവഴി ചന്തകുന്ന് കയറീ പോകണം. മൂന്ന് പിടിക ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പൂച്ചകുളത്ത് നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ,പൊറുത്തീശ്ശേരി, മാപ്രാണം വഴി തിരിഞ്ഞ് പോകണം.

Advertisement