വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക ഉള്ളവരുടെ കണക്ഷനുകള്‍ വിഛേദിക്കുന്നു

500
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കേരള ജല അതോററ്റിയില്‍ വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക വരുത്തിയവരുടെ കണക്ഷനുകള്‍ വിഛേദിച്ച് തുടങ്ങിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര്‍ അറിയിച്ചു.6 മാസത്തിന് മേല്‍ കുടിശ്ശിക ഉള്ളവരുടെ കണക്ഷനുകളാണ് വിഛേദിക്കുന്നത്.മീറ്റര്‍ കേട് വന്ന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ലൈസന്‍സുള്ള പ്ലംബര്‍ വഴി ജനുവരി 31 ന് മുന്‍പ് മീറ്റര്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കണക്ഷനുകള്‍ വിഛേദിച്ചിക്കുമെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട്.ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റാത്തവര്‍ ഫെബ്രുവരി 28ന് മുന്‍പ് മാറ്റണമെന്നും പൊതുടാപ്പില്‍ നിന്നും ഹോസിടുക,തുണികള്‍ കഴുകുക,വാഹനങ്ങള്‍ കഴുകുക,ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷനില്‍ നിന്നും പറമ്പ് നനയ്ക്കുക,കിണറ്റിലോട്ട് ഹോസിടുക,മറ്റ് വീടുകളിലേയ്ക്ക് നല്‍കുക,മീറ്ററിന് മുന്‍പ് വെള്ളമെടുക്കുക,മോട്ടോര്‍ ഘടിപ്പിക്കുക എന്നിവ കുറ്റകരമായി കണ്ട് 25000 രൂപ പിഴയും മൂന്ന് മാസം വരെ തടവ് ലഭിയ്ക്കാവുന്ന കുറ്റമായി കണക്കുമെന്നും പത്രകുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

Advertisement