ഠാണ-ചന്തകുന്ന് റോഡ് വികസനം 17 മീറ്ററില്‍ തന്നെ

1056

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഠാണ-ചന്തകുന്ന് റോഡ് വികസനം 17 മീറ്ററില്‍ തന്നെ തുടങ്ങാന്‍ പുതിയ വാല്യൂഷന്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യറാക്കിയതായി പൊതുമരാമത്ത് അസി.എഞ്ചിനിയര്‍ ട്രാഫിക്ക് അഡ്വവൈസറി യോഗത്തേ അറിയിച്ചു.പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരുടെ ചിരകാല അഭിലാക്ഷമായ ഠാണ-ചന്തകുന്ന് റോഡ് വികസനം പലതവണയായി നിയമകുരുക്കിലും അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിലും പലഅളവുകളിലായി മാറി മറിഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പൊതുമരാമത്ത് പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വ്യാപാരികളുടെ താല്‍പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് റോഡ് വികസനം 17 മീറ്ററില്‍ നിന്നും 14 മീറ്ററാക്കി ചുരുക്കുകയും പീന്നീട് ഇപ്പോഴത്തേ എം എല്‍ എ പ്രൊഫ.കെയു അരുണന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന യോഗത്തില്‍ എത്രയും വേഗം വികസനം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ചില വീട്ട് വിഴ്ച്ചകള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും അതിനാല്‍ 14 മീറ്ററില്‍ ആരംഭിയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നെങ്കില്ലും ദീര്‍ഘവീഷ്ണമില്ലാത്ത അത്തരം വികസനം ജനോപകാരപ്രദമാകില്ലയെന്ന് കണ്ടാണ് 17 മീറ്ററീല്‍ തന്നെ ഠാണ ചന്തകുന്ന് റോഡിനായി 17 മീറ്ററില്‍ തന്നെ പുതിയ വാല്യൂഷന്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യറാക്കിയത്.

 

Advertisement