ആട് വിതരണം നടത്തി.

494
Advertisement

കാട്ടൂര്‍ : ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2017-2018 ജനകീയാസുത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം ആട് വിതരണം നടത്തി.പഞ്ചായത്തിലെ 28 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 2 ആടിനെ വീതമാണ് വിതരണം ചെയ്തത്.കാട്ടൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് വലിയപറമ്പില്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു.വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു.വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ ഡോ.ഷൈമ ആട് വളര്‍ത്തലിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സെടുത്തു.

Advertisement