മഴക്കെടുതി: കെ.എസ്.ഇ.ബി കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു

140

മഴക്കെടുതികളെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി മഴക്കാല കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു. തടസ്സങ്ങൾ അതത് വൈദ്യുതി സെക്ഷൻ ഓഫീസിലോ 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ കെയർ സെൻറർ ടോൾഫ്രീ നമ്പർ ആയ 1912ലോ വാട്ട്സാപ്പ് നമ്പറായ 9496001912ലോ അറിയിക്കാം. പോസ്റ്റുകൾ ഒടിഞ്ഞോ കമ്പികൾ പൊട്ടിയോ ഉള്ള അപകടങ്ങൾ ഉടനടി 9496010101 എന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കാം. കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സർക്കിൾ തലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കുന്നംകുളം: 9496018410, തൃശൂർ ഈസ്റ്റ്: 9496018411, തൃശൂർ വെസ്റ്റ്: 9496018412, വടക്കാഞ്ചേരി: 9496018413, ചാലക്കുടി: 9496018407, ഇരിങ്ങാലക്കുട: 9496018408, കൊടുങ്ങല്ലൂർ: 9496018408 എന്നിങ്ങനെയാണെന്ന് കെഎസ്ഇബി ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയർ അറിയിച്ചു.

Advertisement