ദേവ്‌ന ദീപു വരച്ച ചിത്രം യുറീക്കയുടെ മുഖചിത്രം

8

ഇത്തവണത്തെ യുറീക്കയുടെ മുഖചിത്രം ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തത് പൊറത്തിശ്ശേരി മഹാത്മാ സ്‌കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായ ദേവ്‌ന ദീപു വരച്ച ചിത്രമാണ്. ദേവ് നദീപുവിനും കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങള്‍
അതോടൊപ്പം ചെറുപ്രായത്തില്‍ തന്നെ കുട്ടികളുടെ സര്‍ഗ്ഗാത്മക കഴിവുകള്‍ കണ്ടെത്തി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ബിന്ദു പി.എ ടീച്ചര്‍ക്കും.

Advertisement