ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

23

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സഡക്യോജന പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്കില്‍പ്പെട്ടകാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെക്കേ താണിശ്ശേരി-താണിശ്ശേരി റോഡിന്‍രെ ഉദ്ഘാടനം താണിശ്ശേരി കല്ലട ജംഗ്ഷനില്‍വെച്ച് ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതിവകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.ആര്‍.ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ടി.എന്‍.പ്രതാപന്‍ എം.പി. അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

Advertisement