എൻ.എസ്.എസ്. യൂണിറ്റ് മാനവ മൈത്രി റാലി നടത്തി

8

അവിട്ടത്തൂർ : എൽ. ബി.എസ്. എം. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ എൻ. എസ് . എസ് .യൂണിറ്റ് NSS ന്റെ സ്ഥാപക വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാനവ മൈത്രി റാലി നടത്തി. അവിട്ടത്തൂർ സെന്ററിൽ നടന്ന മാനവ മൈത്രി സംഗമത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോ. എ.വി. രാജേഷ്, മാനേജർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി, മാനേജ് മെന്റ് കമ്മറ്റി അംഗം എ.സി. സുരേഷ് , പി.ടി.എ. പ്രസിണ്ടന്റ് കെ.എസ്. സജു , NSS കോഡിനേറ്റർ എസ്. സുധീർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. അദ്ധ്യാപകരായ വി.വി. ശ്രീല , ദർശന വാരിയർ ഡി. ഹസിത, എസ്. മിനിത , എം. റജി, സുപ്രിയ, സിബി, കെ.ആർ. രാജേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Advertisement