വാഹനാപകടത്തില്‍ മരണപ്പെട്ടു

79

പുല്ലൂര്‍ അമ്പല നട വാച്ചാക്കുളം
അനില്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ് – 43
മുവാറ്റുപ്പുഴയില്‍ വച്ചുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരണപ്പെട്ടു. ഭാര്യ:രേഖ മക്കള്‍; ആര്‍ദ്ര , അലീന,ആരണ്യ, അലേഖ

Advertisement