കാട്ടൂർ ത്യപ്രയാർ റൂട്ടിൽ ബസ് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്ക് നടത്തി

77

ഇരിങ്ങാലക്കുട:കാട്ടൂർ ത്യപ്രയാർ റൂട്ടിൽ ബസ് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്ക് നടത്തി. സമയത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് മിന്നൽ പണിമുടക്ക് നടത്തിയത്. ചില ബസുകൾ മേഖലയിൽ സർവ്വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. സമയത്തെ ചൊല്ലി ഏറെ നാളുകളായി ബസുടമകൾ തമ്മിൽ തർക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. പോലിസ് ആർ ടി ഓ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ ഉടമകളുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ തീരുമാനമായില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിനെ ചൊല്ലി ഹരിറാം ബസിലെ ജീവനക്കാരനെ മറ്റൊരു ബസിലെ ഡ്രൈവറുടെ അനിയൻ തല്ലിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വിഭാഗം ബസ് ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധിക്കുകയും മിന്നൽ പടണിമുടക്ക് നടത്തുകയുമായിരുന്നു.

Advertisement