മാസ്റ്റേഴ്സ് ഹാൻഡ്ബോൾ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മൂന്ന് തൃശ്ശൂർക്കാരും

21

തൃശ്ശൂർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഹാൻഡ്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി കളിക്കാനിറങ്ങുന്നവരിൽ മൂന്നുപേർ തൃശ്ശൂർ

ക്കാർ. ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്.മേയ് 18 മുതൽ 21 വരെ ക്രൊയേ

ഷ്യയിലാണ് ലോകകപ്പ് നടക്കുന്ന ത്. അയ്യന്തോൾ സ്വദേശി എം.ജി.അരുൺ റാവു (36) ഇരിങ്ങാല

ക്കുട സ്വദേശികളായ ജിമ്മി ജോയ്(37), ജെനിൽ ജോൺ (40) എന്നിവരാണ് രാജ്യത്തിനായി കളത്തിലി

റങ്ങുക.2022-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന നാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗെയിംസിൽ ജേതാക്കളായ കേരള ടീമിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്ന എം.ജി. അരുൺ റാവു, ജിമ്മി ജോയ്, ജെനിൽ ജോൺ മൂവരും. സ്കൂൾ പഠന കാലഘട്ടം

മുതൽ അന്തസ്സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻ ഷിപ്പുകളിലും അന്തസ്സർവകലാശാലാ ഗെയിംസുകളിലും കഴിവ് തെ

ളിയിച്ചവരാണ്.അരുൺ റാവു ബെംഗളൂരുവിൽ ടെക്നികളർ ഇന്ത്യയുടെ ലീഗൽ കൗൺസെൽ ആണ്.

ജിമ്മി ജോയ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ്.ടി.സി. ടെക്നോളജിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ജെനിൽ ജോൺ പങ്ങാരപ്പള്ളി സെന്റ് ജോസഫ്സ് സ്കൂളിലെ കായികാധ്യാപകനും എം.ജി. സർവകലാശാലയിലെ പാർട്ട് ടൈം പി.എച്ച്.ഡി. വിദ്യാർഥിയുമാണ്.

Advertisement