കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൽ നിന്നും പഞ്ചകർമ്മ എം.ഡി യിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി ഡോ. ഇ. ജെ ശ്വേത

19
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട: കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൽ നിന്നും പഞ്ചകർമ്മ എം.ഡി യിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ ഡോ. ഇ. ജെ ശ്വേതയെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ. ആർ ബിന്ദു അഭിനന്ദിച്ചു.തിരുവനന്ദപുരം ഗവ. ആയൂർവ്വേദ കോളേജിൽ നിന്നുമാണ് പഞ്ചകർമ്മ എം.ഡിയിൽ ശ്വേത ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയത്. കാറളം എടക്കാട്ട് പറമ്പിൽ ജയപ്രകാശന്റെയും അജിതയുടെയും മകളായ ശ്വേത ഭർത്താവായ ശരത്തിനൊപ്പം ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗാന്ധിഗ്രാമിലാണ് താമസിക്കുന്നത്

Advertisement