വാരിയർ സമാജം ജില്ല കലോത്സവം ജനുവരി 9 ന്

22

ഇരിങ്ങാലക്കുട: വാരിയർ സമാജം ജില്ല കലോത്സവം ജനുവരി 9 ന് ഞായറാഴ്ച ഓൺലൈനായി നടക്കും. സിനിമ നിർമ്മാതാവ് ലക്ഷ്മി വാരിയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ജില്ല പ്രസിഡണ്ട് എം.ഉണ്ണികൃഷ്ണവാരിയർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. രാവിലെ 10 മുതൽ ജില്ലയിലെ 8 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ല സെക്രട്ടറി എ.സി. സുരേഷ് അറിയിച്ചു.

Advertisement