കൊരുമ്പിശ്ശേരി പുത്തൻ പറമ്പിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ ഭാര്യ ശാന്തി ബാലകൃഷ്ണൻ (51) നിര്യാതയായി

93

ഇരിങ്ങാലക്കുട: കൊരുമ്പിശ്ശേരി പുത്തൻ പറമ്പിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ ഭാര്യ ശാന്തി ബാലകൃഷ്ണൻ (51) നിര്യാതയായി.സംസ്കാരം നടത്തി. മകൾ : ഗോപിക.

Advertisement