ഇരിങ്ങാലപ്പിള്ളി വാരിയത്ത് രവി നിര്യാതനായി

50

കല്ലേറുംങ്കര : ഇരിങ്ങാലപ്പിള്ളി വാരിയത്ത് രവി (53) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ബീന. മക്കൾ: ഐശ്വര്യ , അനന്തകൃഷ്ണൻ. സംസ്കാരം നടത്തി.

Advertisement