ടെൽസൺ കോട്ടോളിക്കും ഭാര്യ ബിനിക്കും വിവാഹ വാർഷികാശംസകൾ

247
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ടെൽസൺ കോട്ടോളിക്കും ഭാര്യ ബിനിക്കും വിവാഹവാർഷികാശംസകൾ….

Advertisement