അവിട്ടത്തൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം ശനിയാഴ്‌ച്ച മുതൽ

109

അവിട്ടത്തൂർ :മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ ജൂലൈ 4 ശനി മുതൽ ക്ഷേത്രദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് എ.സി ദിനേശ് വാരിയർ അറിയിച്ചു .കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും ദർശനം അനുവദിക്കുക

Advertisement