സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹൈബ്രീഡ് പയർ കൃഷി

129
Advertisement

മുരിയാട്: സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി CPI(M) മുരിയാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലെ എടയാറ്റു മുറി ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 25 സെന്റ് തരിശ് ഭൂമിയിൽ ഹൈബ്രിഡ് പയർ വിത്ത് ഇറക്കി കൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എ എം ജോൺ സന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി.ജി.ശങ്കരനാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.മുരിയാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ടി എം മോഹനൻ ,വാർഡ് മെമ്പർ ടി വി വത്സൻ, മുരിയാട് എസ് സി ബി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ കെ കെ രാംദാസ് എ സി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Advertisement