വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ ഏല്പിച്ചു

149
Advertisement

കല്ലംകുന്ന് : കല്ലംകുന്ന് സര്‍വീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്,കോക്കനട്ട് പ്ലാന്റ്,നീതി മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോഴ്‌സ് എന്നിവടകളിലെ ജീവനക്കാര്‍,ബോര്‍ഡ് മെംബേര്‍സ് എന്നിവരുടെ ദേശാഭിമാനി വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വര്‍ഗീസിനെ ഏല്പിച്ചു.

 

Advertisement