പുല്ലൂര്‍:പുല്ലൂര്‍ കുഴിക്കാട്ടിപ്പുറത്ത് late. കുട്ടപ്പന്‍ നായര്‍ ഭാര്യ കിഴക്കൂട്ട് ഏച്ചു അമ്മ (89) നിര്യാതയായി.

267
Advertisement

പുല്ലൂര്‍:പുല്ലൂര്‍ കുഴിക്കാട്ടിപ്പുറത്ത് late. കുട്ടപ്പന്‍ നായര്‍ ഭാര്യ കിഴക്കൂട്ട് ഏച്ചു അമ്മ (89) നിര്യാതയായി. മക്കള്‍ : ദിവാകരന്‍, late. ഗോപാലന്‍, ഗിരിജ വല്ലഭന്‍, ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍.മരുമക്കള്‍ : കോമളവല്ലി, ജയശ്രീ, ഓമന, ലത

 

Advertisement