അവിട്ടത്തൂര്‍ ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് ദിനേഷ്

242
Advertisement

അവിട്ടത്തൂര്‍ : അവിട്ടത്തൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി എ.സി.ദിനേഷിനെയും, സെക്രട്ടറിയായി മനോജ് എം.എസിനേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.

Advertisement