കെ.എല്‍.ജോസ് അവിട്ടത്തൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്

366
Advertisement

അവിട്ടത്തൂര്‍: അവിട്ടത്തൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റായി കെ എല്‍ ജോസ് മാസ്റ്ററെയും, വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ധന്യ മനോജിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു

Advertisement