മുക്കോട്ട് വെളുത്തേടത്ത് കുഞ്ഞിക്കാവു അമ്മ മകള്‍ കൊച്ചമ്മിണി അമ്മ (80 ) നിര്യാതയായി

311

വെള്ളാനി -മുക്കോട്ട് വെളുത്തേടത്ത് കുഞ്ഞിക്കാവു അമ്മ മകള്‍ കൊച്ചമ്മിണി അമ്മ (80 ) നിര്യാതയായി.സംസ്‌ക്കാരം നടത്തി.

മക്കള്‍-കാര്‍ത്തികേയന്‍ ,രതി
മരുമക്കള്‍-ജയശ്രീ ,അനില്‍

Advertisement