ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലം സൗഹൃദക്കൂട്ടായ്മ മന്ത്രി പ്രൊഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

215
Advertisement

Advertisement