വേളൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മഴക്കാല ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി

468
Advertisement

വേളൂക്കര:വേളൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിപുലമായ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി.ശുചിത്വ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ,ഘടക സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ,ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ശുചീകരിച്ചു.ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദിര തിലകന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി .വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി പീറ്റര്‍ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികള്‍ ,ജീവനക്കാര്‍ ,കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ,തൊഴിലുറപ്പുവിഭാഗം ,തൊഴിലാളികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കാളികളായി.ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികള്‍ മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡിലും നല്ല രീതിയില്‍ നടന്നു വരുന്നു